TRAVEL SEARCH


Coed Mawr

Coed Mawr is within the Gwynedd council area, a sample local postcode is LL57 2GZ. Shown below is information about bus, express coach and rail transport (plus a few other local facilities) around Coed Mawr.


buses

coaches

trains

accommodation

bus stops

information

Bus and coach Services

 Bus and coach Services
There are 54 local bus services from Coed Mawr, listed here.

A list of destinations is shown further down this page. Click here for a list of the local transport providers. For more comprehensive information about the local transport facilities (including a listing of bus stops) click here.
Click here to book Megabus services from Coed Mawr.

Train Services

  Train Services
To get to the nearest train station (Bangor), look for bold names in the 'Destinations by local bus' list below.

Click here for train bookings and services from the nearest station to Coed Mawr.

Maps

Maps
A map of Coed Mawr can be found here. To buy local maps of Coed Mawr click here. You can also obtain an Ordnance Survey map centered on Coed Mawr.

Accommodation

   Accommodation
       
Various accommodation is available local to Coed Mawr such as Premier Inn and Travelodge. Also holiday cottages are available, for other accommodation options, click here.


Other local services

Other local services
Advice about attractions and hotels near Coed Mawr from Trip Advisor is available here, taxis can be booked here. Books about Coed Mawr are available here.

Google Earth

Google Earth
A KML file for Coed Mawr's transport services is available here. This can be loaded into the Google Earth client (downloadable for free here) if you have it.
Please read the notes on data accuracy.

Map of Bus services from Coed Mawr

Map of Bus services from Coed Mawr Map of bus services from Coed Mawr 

Destinations by direct local bus from Coed Mawr.
Destinations shown in bold offer access to express coach or train services.
Click on any place name below to get details of the local bus service from Coed Mawr:

   Aberystwyth
   Porthmadog, Aldi
   Amlwch
   Amlwch Port
   Bangor
   Beaumaris
   Benllech
   Bethesda
   Bigil
   Bontnewydd
   Bow Street
   Braichmelyn
   Bro Silyn
   Penrhyndeudraeth, Bron y Garth Hospita
   Bronaber
   Aberystwyth, Bronglais Hospital
   Bryncir
   Brynrefail
   Brynrefail
   Brynsiencyn
   Brynteg
   Aberystwyth, Bus Station
   Bangor, Bus Station
   Caernarfon, Bus Station
   Menai Bridge, Bus Station
   Caerhun
   Caernarfon
   Capel y Graig
   Carmel
   Carneddi
   Cerrig Man
   City Dulas
   Ganllwyd, Coed y Brenin Forest
   Coed y Parc
   Comins Coch
   Corris
   Corris Uchaf
   Craig y Penrhyn
   Crawia
   Criccieth
   Cwm Y Glo
   Deiniolen
   Derwen Las
   Dinorwic
   Dol Ffanog
   Dolbenmaen
   Dole
   Dolgellau
   Dolydd
   Dwyran
   Eglwysfach
   Fachwen
   Bangor, Friars School/Menai College
   Furnace
   Gadfa
   Gallt y Foel
   Ganllwyd
   Garndolbenmaen
   Gellilydan
   Glan Adda
   Glan Dwyfach
   Glandyfi
   Glanrafon
   Glasinfryn
   Menai Bridge, Glyn Estate
   Penrhyndeudraeth, Griffin Industrial E
   Groeslon
   Bangor, Gwynedd Hospital
   Hebron
   Hen Bentref Llandegfan
   Hirael
   Llandygai, Industrial Estate
   Llanallgo
   Llanbadarn Fawr
   Llanbedrgoch
   Llanberis
   Llanddeiniolen
   Llanddona
   Llandegfan
   Llandygai
   Llanedwen
   Llanelltyd
   Llaneuddog
   Llanfaes
   Llanfairpwllgwyngyll
   Llangoed
   Llanllyfni
   Llannerch Y Medd
   Llanrug
   Llansadwrn
   Llanwnda
   Machynlleth
   Maenaddwyn
   Maentwrog
   Llanddona, Maes Gwyn Estate
   Maes Ogwen
   Marianglas
   Dolgellau, Meirion Dwyfor College
   Menai Bridge
   Moelfre
   Aberystwyth, Morrisons
   Bangor, Morrisons
   Waterloo Port, Morrisons
   Mynydd Llandygai
   Moelfre, Nant Bychan Estate
   Nant Y Garth
   Nantlle
   Nasareth
   Minffordd, near Bangor
   Bethel, near Caernarfon
   Bethel, near Caernarfon School
   Nebo
   Newborough
   Pant Glas
   Pant Perthog
   Bangor, Parc Menai
   Pen Gilfach
   Pen Lon
   Pen Y Bont
   Pen Y Garnedd
   Bangor, Penchwinton Road
   Penglais
   Aberystwyth, Penglais School
   Penisarwaun
   Penmon
   Penmorfa
   Penrhyndeudraeth
   Pentir
   Pentraeth
   Pentrefelin
   Pentrefelin
   Penybryn
   Penygarn
   Penygroes
   Penysarn
   Pont Rhythallt
   Porthmadog
   Portmeirion
   Dolgellau, Primary School
   Rachub
   Bangor
   Porthmadog
   Red Wharf Bay
   Rhiwen
   Rhiwlas
   Rhos Cefn Hir
   Rhos Lligwy
   Rhoslan
   Rhosybol
   Rhydygroes
   Seion
   Tabor
   Talybont
   Talysarn
   Tan y Bwlch
   Ganllwyd, Tan y Groes Hotel
   Bangor, Tesco
   Caernarfon, Tesco
   Porthmadog, Tesco
   Trawsfynydd
   Gellilydan, Trawsfynydd Power Station
   Tre Taliesin
   Trefechan
   Tregarth
   Tremadog
   Trerddol
   Brynsiencyn, Tyn Cwrt Estate
   Tyn y Lon
   Tynygongl
   Upper Bangor
   Caernarfon, Victoria Dock
   Waterloo Port
   Waunfawr
   Wern
   Bangor, West End
   Port Dinorwic, Y Felinheli

Transport facilities

 Place nameDescriptionNumber of services
 Bangor, Coed Mawr Coed Mawr Roundabout  Trehwfa, Ffordd Coed Mawr 
 Bangor, Coed Mawr Gwaelod Ffordd Coed Mawr  Bryn Llwyd, Gwaelod Ffordd Coed Mawr, Caernarfon Road 13 
 Bangor, Coed Mawr Menai Retail Park  Menai Retail Park, Caernarfon Road 
 Bangor, Coed Mawr Bangor B&Q  B&Q, Bangor B&Q, Caernarfon Road 
 Bangor, Coed Mawr Hafod Elfyn  Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos 25 

Please note: This site uses cookies; more information, including how to disable cookies, is available here.
IMPORTANT: This site has no relationship with any of the organisations or operators featured.
Any information shown requires further confirmation before it is used.
Please read the IMPORTANT POINTS before using this site.
All trademarks acknowledged, all photographs copyright ©.    Hotels in the United Kingdom